- Aktualności -

21 lipca 2021

Sukces w obszarze dóbr osobistych

9 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo byłego prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK przeciwko znanemu polskiemu historykowi, w imieniu którego w postępowaniu sądowym działali prawnicy Kancelarii Kopeć Zaborowski – adw. Aleksandra Pyrak, adw. Hubert Kubik oraz adw. Maciej Zaborowski.

Pozew został złożony w związku z fragmentem artykułu, opublikowanego na łamach tygodnika "Do Rzeczy" w lipcu 2018 r., w którym autor nie zgodził się z publicznym obrażaniem przez powoda pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, wzywając go jednocześnie do wytłumaczenia własnej przeszłości, z powołaniem na dokumenty zgromadzone w archiwum IPN, które były przedmiotem kwerendy historyka. Powód uznał ww. fragment za naruszający jego dobra osobiste.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazywał, że nie może być mowy o naruszeniu dóbr osobistych powoda, w sytuacji, gdy jedynie wzywał do wyjaśnień na tle dokumentu urzędowego. W postępowaniu dowodowym przedmiotowe dokumenty IPN zostały zbadane przez biegłego sądowego z zakresu historii.

W toku procesu pozwany wskazywał również na to, że poszukiwanie prawdy historycznej i przedstawianie w debacie publicznej wyników kwerendy nie może być uznane za naruszające dobra osobiste. Swoboda wypowiedzi, prawo społeczeństwa do pozyskiwania informacji, otwarta debata publiczna - to filary społeczeństwa demokratycznego. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił poglądy pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sygn. akt: III C 810/19

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone