- Aktualności -

29 kwietnia 2021

Wygrana w sprawie o ekstradycję

Klient Kancelarii, obywatel Republiki Białoruś, od wielu lat mieszkający w Polsce, prowadzący na terytorium RP działania mające na celu udzielanie pomocy obywatelom Białorusi uciekającym do Polski przed prześladowaniami, został w swojej ojczyźnie oskarżony o popełnienie poważnych przestępstw gospodarczych.

Władze Białorusi skierowały wniosek o jego poszukiwanie na podstawie wpisu w INTERPOL. Na skutek w/w wpisu Klient został na terenie RP zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Prokurator Generalny Republiki Białoruś wystąpił do Polski z wnioskiem o jego ekstradycję.

Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie przychyliły się do tego wniosku. Od postanowienia Sądu Apelacyjnego wniósł kasację Rzecznik Praw Obywatelskich, jednak Sąd Najwyższy nie uwzględnił argumentacji w niej zawartej.

Prawnicy KKZ, adw. Maciej Zaborowski i adw. Piotr Szczepanek, przygotowali wniosek o podjęcie przez Ministra Sprawiedliwości decyzji w przedmiocie niedopuszczalności wydania ściganego, powołując się na szereg okoliczności sprzeciwiających się ekstradycji, w tym m.in. fakt, że Klient posiada w RP stałe miejsce zamieszkania, postawione mu zarzuty mają charakter polityczny, a na Białorusi grozi mu pozbawienie praw przewidzianych w Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Po ponad roku wnikliwego analizowania sprawy Minister Sprawiedliwości wydał postanowienie o odmowie wydania Klienta organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Białoruś. Minister w swojej decyzji uwzględnił argumenty sformułowane przez prawników KKZ.

Rozstrzygnięcie jest prawomocne i ostateczne.

Sygnatura akt: DWMPC – IX.8041.105.2021 (poprzednio: DWMPC II-8041-128/17/40).

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2021 wszystkie prawa zastrzeżone