- Aktualności -

12 lutego 2021

KKZ nie dopuszcza do przejęcia spółki Klienta

Klient Kancelarii, akcjonariusz większościowy spółki akcyjnej z branży finansowej, został zagrożony działaniem zarządu spółki, który sprzyjał akcjonariuszowi mniejszościowemu. Zgodnie z ogłoszeniami o zwołaniu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń miało dojść do rozwodnienia Klienta i utraty przez niego większości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kancelaria szybkimi działaniami doprowadziła do zachowania przez Klienta pozycji akcjonariusza większościowego i zmiany składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.

Zmiany zostały zakwestionowane przez przeciwnika Klienta, który złożył wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie skuteczności uchwał w sprawach osobowych i wstrzymanie wpisu tych zmian do KRS. Kancelaria złożyła w tym postępowaniu stanowisko, nie znając zakresu wniosku ze względu na brak dostępu do akt sądowych. Stanowisko zawierało wielowariantową argumentację prawną oraz kompleksowy opis stanu faktycznego, co pozwoliło Sądowi oddalić wniosek przeciwnika.

W skład zespołu obsługującego sprawę wchodzą Szef Działu Prawa dla Biznesu - adwokat Joanna Chmielińska oraz Jakub Podgajnik, Młodszy Prawnik w KKZ.

Postanowienie sądu jest nieprawomocne.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone