- Aktualności -

16 grudnia 2020

Mec. Zaborowski powołany na Stałego Mediatora PGRP

Adwokat Maciej Zaborowski, Partner Zarządzający KKZ, został powołany na czteroletnią kadencję na Mediatora Stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP jest stałym sądem polubownym właściwym w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów. 

Postępowania oferowane przez Sąd prowadzone są przez wybitnych prawników oraz ekspertów posiadających olbrzymie doświadczenie zawodowe, w tym również w obsłudze prawnej podmiotów ze sfery publicznej.

Więcej informacji o Sądzie Polubownym oraz Stałych Mediatorach dostępne pod poniższym linkiem: https://sp.prokuratoria.gov.pl/mediatorzy

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone