- Aktualności -

10 grudnia 2020

Publikacja KKZ w „Monitorze Prawniczym”

W najnowszym numerze „Monitora Prawniczego” (nr 21/2020) ukazała się glosa – „Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym”.  

Glosa odnosi się do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego III CZP 3/19 z 20.11.2019 r., w której Sąd Najwyższy wskazał na niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Autorka glosy z aprobatą odnosi się do tezy wyrażonej przez Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 3/19. Treść glosy stanowi jednak uzupełnienie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego o kluczową, w ocenie autorki, argumentację prowadzącą do sformułowania przez Sąd Najwyższy takiej, a nie innej tezy. 

Artykuł jest dostępny tutaj.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone