- Aktualności -

23 października 2020

Wygrana przed SN w obszarze dóbr osobistych

W dniu 23 października 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt III CSK 134/18 oddalił skargę kasacyjną Dariusza Michalczewskiego przeciwko spółce FoodCare Sp. z o.o., przesądzając, że oznaczenie Tiger w odniesieniu do powoda pełni funkcję przydomka, który nie stanowi dobra osobistego.

W tej głośnej sprawie znany bokser domagał się zasądzenia odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych polegające na używaniu bez jego zgody przez pozwaną spółkę oznaczenia Tiger do produkcji napojów energetycznych. Powód twierdził, że oznaczenie Tiger jest z nim nierozerwalnie związane i stanowi jego dobro osobiste, podlegające ochronie.

Sąd Najwyższy zgodził się z argumentacją pełnomocników pozwanej spółki i uznał, że oznaczenie to stanowi przydomek, który nie jest dobrem podlegającym ochronie na podstawie przepisów o dobrach osobistych. Sąd podkreślił, że oznaczenie to nie zastępuje identyfikacyjnej funkcji imienia i nazwiska (a taki walor posiada pseudonim i dlatego korzysta z ochrony, podobnie jak samo imię i nazwisko).

Zwycięzcę tego sporu reprezentowało kilku pełnomocników, w tym adw. Hubert Kubik z kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. przy wsparciu adw. Pawła Zielińskiego z Działu Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych KKZ.

Sygn. akt III CSK 134/18

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone