- Aktualności -

14 lipca 2020

Komentarz r.pr. Marty Kopeć do artykułu

W „Dzienniku. Gazeta Prawna.” ukazał się artykuł „Ambasada, czyli praca podwyższonego ryzyka” z komentarzem z mec. Marty Kopeć, eksperta prawa pracy, Partnera Zarządzającego KKZ.

Placówki dyplomatyczne na terenie Polski, które zatrudniają polskich pracowników, powinny stosować nasze regulacje krajowe. Niestety nie zawsze tak jest. Choć sądy zwykle stają po stronie zwolnionych, problemem okazuje się egzekucja zasądzonych należności.

Według r.pr. Marty Kopeć, która była pełnomocnikiem strony w sprawie opisywanej w artykule: „Takie sytuacje wynikają najczęściej ze stosowania na terenie placówki dyplomatycznej prawa lub zwyczajów przyjętych w państwie, z którego pochodzi misja. Stąd też stosowanie tamtejszych regulacji przy zatrudnianiu pracowników, które nie zawsze odpowiadają polskim przepisom. W konsekwencji często nie są podpisywane umowy o pracę, dochodzi do dyskryminacji w zatrudnieniu, a dokumenty związane z zatrudnieniem są przedstawiane w języku obcym. Tymczasem ambasady, które funkcjonują na terenie Polski, powinny w zakresie zatrudnienia stosować nasze regulacje krajowe”.

Artykuł „Ambasada, czyli praca podwyższonego ryzyka”.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone