- KoronawirusALERT -

2 kwietnia 2020

Podatkowe postanowienia zawarte w tarczy antykryzysowej

Wprowadzone przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Specustawy), wprowadzają częściowo automatyczne mechanizmy odnoszące się do podatkowych rozwiązań.

Część z tych mechanizmów wymaga analizy i konieczne jest możliwie szybkie działanie ze strony każdego przedsiębiorcy w celu dostosowania się do tych procedur i następstw, które w przyszłości mogą powstać po stronie przedsiębiorcy korzystającego z rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły: Alert Prawny KKZ z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Podatki - część 1

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone