- Aktualności -

22 listopada 2019

Mec. Zaborowski ponownie wybrany na sędziego Trybunału Stanu

W czwartek, 21 listopada 2019 r., Sejm RP IX kadencji dokonał wyboru sędziów Trybunału Stanu. W ich gronie ponownie znalazł się Partner Zarządzający Kancelarii Kopeć & Zaborowski, mecenas Maciej Zaborowski.

Trybunał Stanu jest organem konstytucyjnym, przed którym za naruszenie konstytucji odpowiedzialność ponoszą: prezydent, premier, członkowie rządu oraz najważniejsi urzędnicy państwowi. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W skład Trybunału wchodzi ponadto dwóch wiceprzewodniczących i 16 członków. Sędziego Trybunału Stanu Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Fot. Aleksander Zieliński, Kancelaria Sejmu

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-21/sejm-wybral-zastepow-przewodniczacego-i-czlonkow-trybunalu-stanu/

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=1&NrGlosowania=44

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone