- Aktualności -

25 maja 2019

Posiedzenie Trybunału Stanu z udziałem adw. Macieja Zaborowskiego

Adw. Maciej Zaborowski jest nie tylko Partnerem Zarządzającym KKZ. W 2018 roku został wybrany przez większość sejmową na Sędziego Trybunału Stanu. W tym właśnie charakterze wystąpił podczas historycznego posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, które miało miejsce w dniu 15 maja 2019 r. Trybunał rozstrzygał zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, przekazane postanowieniem Trybunału Stanu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie TS 2/07 a dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu RP. Więcej informacji na stronie Trybunału Stanu: http://trybunalstanu.pl/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemID=19&ListName=TS_Wydarzenia  
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone