- Aktualności -

8 stycznia 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Najważniejsze założenia nowej ustawy to:
 1. Powstała w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (PPK), z przeznaczeniem na ich wypłatę, po osiągnięciu przez niego 60 roku życia.
 2. Środki gromadzone w ramach PPK będą prywatną własnością uczestnika PPK i będą podlegać dziedziczeniu.
 3. Przepisy ustawy będą miały zastosowanie:
 • od 1 lipca 2019 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.),
 • od 1 stycznia 2020 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 31 czerwca 2019 r.),
 • od 1 lipca 2020 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).
Dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy będą miały charakter powszechny.
 1. W ramach PPK na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.
 2. Osoby zatrudnione w wieku 18 – 55 lat będą miały obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Między 55 a 70 rokiem życia przystąpienie do PPK będzie możliwe na wniosek osoby zatrudnionej, a po ukończeniu 70 roku życia nie będzie w ogóle możliwe.
 3. PPK będzie dotyczyło:
 • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni.
 1. Pracownicze plany kapitałowe będą finansowane przez: pracodawcę, pracownika oraz ze środków publicznych.
 2. Środki zgromadzone przez uczestnika będą mogły zostać przez niego wypłacone wyjątkowo – tylko w ściśle określonych przypadkach.
 3. Uczestnik będzie mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK poprzez złożenie pisemnej deklaracji pracodawcy.
Autorka: Marta Olkowicz / Kopeć & Zaborowski Więcej na temat ustawy: https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-podpisana  
Nota Prawna Polityka prywatności © 2018 wszystkie prawa zastrzeżone