- Aktualności -

8 stycznia 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa
o pracowniczych planach kapitałowych.

Najważniejsze założenia nowej ustawy to:

 1. Powstała w celu systematycznego
  gromadzenia oszczędności przez
  uczestnika pracowniczych planów
  kapitałowych (PPK), z przeznaczeniem
  na ich wypłatę, po osiągnięciu
  przez niego 60 roku życia.
 2. Środki gromadzone w ramach PPK będą
  prywatną własnością uczestnika PPK
  i będą podlegać dziedziczeniu.
 3. Przepisy ustawy będą miały zastosowanie:
 • od 1 lipca 2019 r. – w stosunku
  do przedsiębiorców zatrudniających
  co najmniej 250 pracowników
  (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.),
 • od 1 stycznia 2020 r. – w stosunku
  do przedsiębiorców zatrudniających
  co najmniej 50 osób (według stanu
  na dzień 31 czerwca 2019 r.),
 • od 1 lipca 2020 r. – w stosunku
  do przedsiębiorców zatrudniających
  co najmniej 20 pracowników
  (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy
ustawy będą miały charakter powszechny.

 1. W ramach PPK na przedsiębiorcy będzie
  ciążył obowiązek zawarcia umowy
  o zarządzanie PPK i umowy
  o prowadzenie PPK.
 2. Osoby zatrudnione w wieku 18 – 55 lat
  będą miały obowiązek zawarcia umowy
  o prowadzenie PPK. Między 55 a 70 rokiem
  życia przystąpienie do PPK będzie możliwe
  na wniosek osoby zatrudnionej,
  a po ukończeniu 70 roku życia
  nie będzie w ogóle możliwe.
 3. PPK będzie dotyczyło:
 • pracowników zatrudnionych na podstawie
  umowy o pracę,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni.
 1. Pracownicze plany kapitałowe będą
  finansowane przez: pracodawcę, pracownika
  oraz ze środków publicznych.
 2. Środki zgromadzone przez uczestnika
  będą mogły zostać przez niego wypłacone
  wyjątkowo – tylko w ściśle
  określonych przypadkach.
 3. Uczestnik będzie mógł zrezygnować
  z uczestnictwa w PPK poprzez złożenie
  pisemnej deklaracji pracodawcy.

Autorka: Marta Olkowicz / Kopeć & Zaborowski

Więcej na temat ustawy:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-podpisana

 

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone