- Aktualności -

23 listopada 2018

Rekrutacja. Adwokat / Radca Prawny – specjalizacja: prawo spółek

Kancelaria Prawna Kopeć Zaborowski
Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
zlokalizowana w centrum Warszawy,
w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje do stałej współpracy
Adwokata, Radcę Prawnego,
Aplikanta adwokackiego
lub radcowskiego
specjalizującego się
w prawie spółek. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • co najmniej status aplikanta;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie
  w sprawach z zakresu handlowego
  (doświadczenie w zakresie obsługi
  funduszy inwestycyjnych lub sporów
  korporacyjnych będzie
  dodatkowym atutem);
 • znajomość języka angielskiego
  na poziomie co najmniej B2.

Wymagania weryfikowane podczas
rozmowy kwalifikacyjnej lub przed,
w formie zdalnego zadania case study:

 • bardzo dobra znajomość prawa
  handlowego, znajomość prawa
  rynku kapitałowego będzie
  dodatkowym atutem;
 • zdolności do samodzielnej pracy
  i samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętność formułowania myśli
  w krótki i konkretny sposób oraz
  w formie dostosowanej do adresata;
 • systematyczność, terminowość
  oraz umiejętność sprawnego
  organizowania własnej pracy;
 • umiejętności identyfikowania
  potrzeb klienta oraz budowania
  z nim dobrych relacji;
 • wysoka kultura osobista,
  wysoko rozwinięte umiejętności
  komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętności prowadzenia negocjacji
  i rozwiązywania problemów;
 • dyspozycyjność oraz zaangażowanie,
 • biegła znajomość obsługi
  komputera (MS Office).

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa prawna klientów
  kancelarii: spółek prawa handlowego
  oraz funduszy inwestycyjnych
  w zakresie prawa gospodarczego,
  w tym w szczególności w zakresie
  prawa handlowego oraz prawa
  rynku kapitałowego;
 • Sporządzanie, opiniowanie oraz
  negocjowanie umów gospodarczych,
 • Sporządzanie opinii prawnych
  i interpretacji przepisów prawa
  w ww. zakresie;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania
  Klientów związane z bieżącym
  funkcjonowaniem spółek
  oraz TFI/FIZ;
 • Przygotowywanie dokumentów
  korporacyjnych, instrukcji
  oraz regulaminów związanych
  z bieżącym funkcjonowaniem
  spółek oraz TFI/FIZ;
 • Obsługa posiedzeń organów spółek,
  sporządzanie lub opiniowanie
  projektów uchwał oraz protokołów
  z posiedzeń, doradztwo organom
  spółek, w tym w zakresie
  działalności danego organu;
 • Obsługa prawna w zakresie
  transakcji na udziałach/akcjach
  bądź przedsiębiorstwach
  /zorganizowanych częściach
  przedsiębiorstwa (M&A),
  restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  łączenia spółek;
 • Kompleksowa obsługa zmian
  statutów/umów spółek, podwyższeń
  kapitału zakładowego, zakładanie spółek,
 • Udział w tworzeniu regulacji
  w zakresie funkcjonowania
  grup kapitałowych.

Oferujemy:

 • pracę na samodzielnym stanowisku,
 • stabilne środowisko pracy oraz dobrą
  atmosferę pracy,
 • dbałość o Work-Life Balance,
  w tym elastyczne godziny pracy,
  zrozumienie dla potrzeb życia prywatnego;
 • możliwość awansu w dalszej perspektywie
  na - Szefa Praktyki, w tym zarządzanie zespołem;
 • umowę o pracę lub umowę o współpracę;
 • pracę w centrum Warszawy;
 • 20 dni płatnego urlopu.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter trzy etapowy.

Etap I to przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem
zakładki KARIERA na naszej stronie internetowej.
Bezpośredni link: https://www.kkz.com.pl/kariera/

Nie informujemy osób, które się nie zakwalifikowały

II etap – do wybranych osób, które przeszły
selekcję CV zostaną przesłane zadania w formie
case study do rozwiązania – wszystkie osoby,
które będą brały udział w tym etapie zostaną
powiadomione o wynikach

III etap – rozmowy kwalifikacyjne - do tego
etapu zostaną zaproszone osoby, które osiągną
co najmniej 60% punktów z etapu II –
po tym etapie nastąpi wybór kandydata
– wszystkie osoby zostaną
powiadomione o wynikach.

 

Administratorem danych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. („KKZ”; adres: Hoża 59 A / 1B, 00-681 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez KKZ, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których KKZ prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w KKZ prosimy kierować pod adres: sekretariat@kkz.com.pl

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone