- Aktualności -

12 października 2018

Ważne zmiany dla przedsiębiorców

Adwokat Maciej Zaborowski – Partner
Zarządzający Kopeć & Zaborowski komentuje
dla dziennika Rzeczpospolita najnowsze
propozycje zmian w prawie, związane
z projektem ustawy o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych.

W/w projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców
wiele nowych wymogów, m. in. w zakresie
tzw. criminal compliance. Projekt reguluje
także postępowanie karne związane
z odpowiedzialnością karną firm.
W ostatnim czasie prace nad
w/w dokumentem znacznie
przyśpieszyły i należy spodziewać się,
że niedługo trafi na posiedzenie
Rządu a potem do Sejmu.

Pełne nagranie można znaleźć na stronie
dziennika Rzeczpospolita:

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/181019767-Maciej-Zaborowski---Niejasnosci-w-sprawie-kar-dla-przedsiebiorcow.html

na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zAH5GIwKnKo&t=552s

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062/katalog/12511901

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone