- Aktualności -

26 lutego 2018

Umowy Getin Noble Bank S.A. nieważne

W ostatnim czasie w tzw. sprawach frankowych prowadzonych przez Kancelarię Kopeć & Zaborowski (KKZ) zapadły dwa korzystne dla konsumentów wyroki w Sądzie Okręgowym w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku.

W ostatnim czasie w tzw. sprawach frankowych prowadzonych przez Kancelarię Kopeć & Zaborowski (KKZ) zapadły dwa korzystne dla konsumentów wyroki w Sądzie Okręgowym
w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku.

Pierwszy to wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16). Drugi to wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17). Oba wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. Jacek Czabański (obie) oraz adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski (pierwszą).

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu Getin Noble Bank S.A za nieważną ze względu na jednostronny rozkład ryzyka oraz dowolne wyznaczanie wysokości zobowiązania kredytobiorców przez bank. To rozumowanie sądu jest w pełni zasadne.

Jednocześnie sąd uznał, że utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji, ale z pozostawieniem oprocentowania wg stawki LIBOR nie jest możliwe, a więc umowa musi być uznana za nieważną.

Jednocześnie sąd uznał, że skoro umowa jest nienależna, to bank w pierwszej kolejności został zubożony przez wypłatę kredytu. Kwoty płacone przez kredytobiorcę zmniejszają oczywiście zubożenie banku, ale jeżeli do tej pory kredytobiorca nie zapłacił więcej niż otrzymał kredytu, to nie przysługuje mu roszczenie o zwrot dokonanych nadpłat, bo to bank pozostaje zubożony.

Sąd posłużył się tutaj tzw. teorią salda, która w przypadku wzajemnego bezpodstawnego wzbogacenia (co zdarza się często właśnie w przypadku nieważności umowy) nakazuje brać pod uwagę saldo rozliczenia pomiędzy stronami a nie roszczenia każdej ze stron.

(źródło: http://pomocfrankowiczom.pl/)

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone