Marcin Chodkowski

Adwokat / Of Counsel

 • Specjalizuje się w sprawach karnych, głównie w przestępczości gospodarczej – przestępstwach tzw. white–collar crimes. W czasie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej poprowadził z powodzeniem kilkadziesiąt takich spraw. Ma bogate doświadczenie procesowe w występowaniu przed sądami karnymi i cywilnymi.
 • Oferuje swoją profesjonalną pomoc na każdym etapie sprawy. Poczynając od postępowania przygotowawczego, po proces sądowy oraz postępowania wykonawcze. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i największe w Polsce podmioty gospodarcze. Reprezentuje klientów przed organami ścigania: CBA, ABW, wydziałami do spraw przestępczości gospodarczej oraz przestępczości zorganizowanej i korupcji.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał  m.in. jako asystent sędziego w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, jako dyrektor działu prawnego grupy spółek z branży energetycznej, czy prezes klubu piłkarskiego.
 • Jego szeroka wiedza prawnicza oraz praktyczne doświadczenie w biznesie pozwala mu na prowadzenie z powodzeniem analiz, bieżącego doradztwa i przygotowanie opinii prawnych dotyczących oceny ryzyk w zakresie odpowiedzialności karnej przy procesach inwestycyjnych i doradztwa w tym zakresie (karne due diligence).
 • Do KKZ dołączył w 2017 r. W 2019 roku objął stanowisko szefa wtedy nowo utworzonej Praktyki Prawa Karnego, która pod jego kierownictwem została w 2020 r. przekształcona  w Dział Prawa Karnego. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z największych działów w tym obszarze w Polsce.
 • Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego przy Fundacji Szkoła Liderów. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Prelegent na wielu konferencjach i warsztatach, występuje również jako ekspert w programach telewizyjnych.
 • Niezależnie od angażującej pracy adwokata, aktywnie działa pro  bono. Wspierał m.in. działalność Fundacji „Estera” prowadząc rozmowy z przedstawicielami Urzędu ds. Cudzoziemców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Straży Granicznej w zakresie ustalenia trybu i procedur sprowadzenia do Polski uchodźców. Aktywnie działał w strukturach Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści RP.

Obszary praktyki:

 • Prawo karne
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo cywilne

Specjalizacje:

 • Procedura karna
 • Spory sądowe
 • Sprawy karno-skarbowe
 • Audyty karnoprawne
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone