- Usługi -

Prawo finansowe

Prawnicy naszej Kancelarii w oparciu wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w instytucjach finansowych jak i Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, świadczą usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa finansowego. Koncentrują się na kwestiach regulacyjnych dla instytucji finansowych, w tym banków, domów maklerskich, instytucji płatniczych czy spółek publicznych. 

Poniżej przedstawiamy wybrane zakresy usług prawnych świadczonych na rzecz naszych klientów w obszarze prawa finansowego: 

  • doradztwo w zakresie wyboru sposobu prowadzenia działalności na rynku finansowym,
  • doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu compliance w organizacjach, w celu zapewnienia zgodność działania z prawem i zapobiegania stratom finansowym,
  • przygotowanie w ramach corporate goverance i wdrażanie zasad dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publicznego (opracowywanie statutów, regulaminów oraz innych procedur wewnętrznych),
  • przygotowanie i realizacja postępowań licencyjnych i rejestrowych oraz relacje z organami nadzoru finansowego,
  • zbywanie i nabywanie akcji na rynku publicznym,
  • doradztwo w zakresie finansowania inwestycji oraz emisji obligacji.
< Prawo administracyjne Prawo nowych technologii >
Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2021 wszystkie prawa zastrzeżone