- Aktualności -

9 marca 2020

Mec. Czekaj i Mec. Zaborowski oficjalnie powołani do Zespołów

To znaczące i to podwójne wyróżnienie dla naszej Kancelarii. W dniu 5 marca 2020 r. adwokat Joanna Czekaj, Szef Działu Obsługi Spółek i Transakcji oraz adwokat Maciej Zaborowski, Partner Zarządzający Kancelarią Kopeć Zaborowski, otrzymali z rąk pana Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, akty powołań do Zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Mecenas Maciej Zaborowski został powołany do Zespołu ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych. Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji oraz samego projektu nowelizacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej.

Adwokat Joanna Czekaj weszła w skład Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego. Jego zadaniem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie prawa koncernowego. Przedmiotem regulacji będzie określenie zasad funkcjonowania koncernów umownych oraz faktycznych.

Wręczenie oficjalnych nominacji odbyło się podczas konferencji „Dobre prawo – silna gospodarka”, która miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fot. Marta Ząbkowska

Adw. Maciej Zaborowski otrzymuje nominację z rąk Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Adw. Maciej Zaborowskie z pozostałymi Członkami Zespołu ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych.

Zespół ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych.

Adw. Joanna Czekaj otrzymuje nominację z rąk Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Adw. Joanna Czekaj z nominacją.

Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego.

Adw. Joanna Czekaj i adw. Maciej Zaborowski.

Nota Prawna Polityka prywatności Polityka Cookies © 2022 wszystkie prawa zastrzeżone